1. Zorko Dušan

2. Jeraj Zlatko

3. Korač Zejnil

CELOTNI REZULTATI TURNIRJA >>