Povezava do članka

——————————-

Spoštovana Vera!
Najprej iskrene čestitke za tvoj prispevek objavljen v DELU za 30 obletnico proglasitve samostojnosti Slovenije in njenem največjem dolgu do vsaj 15% slovenskih državljanov. Čestitam za tvojo vstrajnost pri opozarjanju na to nerešeno vprašanje države Slovenije in naporom za tvoj vsestranski prispevek pri strokovni predstavitvi problema in nenehnem iskanju poti za razrešitev. Vsekakor tvoj predlog o opredelitvi NNS-neteritorialnih narodnih skupnosti je nov inovativen pristop in bo terjal še veliko pojasnil v slovenski politiki in javnosti. Kljub temu, da se navezuje na naša dosedanja prizadevanja predstavlja novo koncepcijo in terja nujne ustavne spremembe, bodisi kot dopolnilo sedanjim rešitvam ali pa kot nov koncept, ki bo zajel obe zvrsti manjšin; NNS in ANS-avtohtone narodnostne skupnosti. ANS niso zadovoljne s sedanjo rešitvijo, ki velja le za določen teritorij in podeljene pravice so zožene le na tega. Hkrati pa vemo, da številni njihovi pripadniki živijo izven opredeljenih teritorijev. To bo treba tudi na novo opredeliti. ABČHMS narodne skupnosti pa se niso sprijaznile s širitvijo problematike še na druge narodnostne skupine in s tem tudi izgubo podstata, da smo produkt raspadle skupne države SFRJ. V praksi bi pomenilo, da se ustvarja ustavna podlaga še za druge naselitvene skupnosti, čeprav trenutno pride v pioštev še nemška skupnost. Trenutno se nahajamo v mrtvilu, Svet Vlade RS Janeza Janše, kjub poslanim imen s strani naših narodnih skupnosti se ne premakne, ker jim prav pride epidemija Corona virusa. Na koncu pameti jim ne pride, da bi sklicali ustanovno sejo preko ZOOM-a. MK in Simoniti si je nakopal en kup težav v bitki z nevladnimi kulturnimi organizacijami in čaka na interpelacijo. Vse stoji na mestu. Potrebna je nova inicijativa. V Zvezi zvez že nekaj časa ni predstavnika Albancev. Ob prvi priliki bi se moralo dobiti »zdravo jedro« in pričeti z novo ofenzivo, po vsej verjetnosti na novih konceptih ali pa zadevo prepustiti sposobnejšim od nas.

Pa ostanite vsi zdravi in živi!
dr. Ilija Dimitrievski