Osebni podatki: rojen leta 1945, Tetovo, Makedonija

Izobrazba: 1969, univerzitetni diplomirani inženir kemije; 1987, magister; 2001 doktor kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (FKKT UL) 

Področja dejavnosti: razvoj PVC in poliuretanskega umetnega usnja, PVC plastisoli, sinteza poliuretanov v obliki raztopin in vodnih disperzij, raziskave na področju mešanic elastomerov s poliuretani in z drugimi termoplasti, dinamičnih vulkaniziranih termoplastičnih elastomerov (TPV), drugih polimernih prevlek za protikorozijsko in protiabrazijsko zaščito procesne opreme v kemijski industriji, raziskave na področju energetskih objektov in čiščenja odpadnih voda, reologija elastomerov in polimernih mešanic, nanomateriali in nanotehnologije 

Zaposlitev/kariera: 1969–, Tovarna gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov SAVA, Kranj, Razvojno-tehnološki institut: najprej razvojni tehnolog, pozneje raziskovalec, vodja Raziskav in razvoja, direktor Razvojnega instituta Savatech; od leta 2002 do 30. 4. 2010, direktor Programa Elastomeri v Savatechu, d. o. o., sedaj upokojen 

Objave in drugo: 18 znanstvenih prispevkov; 29 prispevkov na simpozijih; 15 poročil o raziskavah; 10 poročil o industrijskih projektih; vrsto let koordinator programov raziskovalnih in razvojnih projektov SAVA, d. d., in Savatech, d. o. o., ki jih sofinancirajo ministrstva Republike Slovenije; koordinator zadnjega večjega projekta, sofinanciranega v višini 3,2 mio. EUR iz strukturnih skladov EU; poleg sodelovanja pri drugih organizacijskih projektih v družbi Sava, d. d., od leta 2000 vodi projekt Sistem 20 ključev – stalne izboljšave, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije; 2006–2010, svetnik v Mestni občini Kranj; opravlja številne odgovorne funkcije v strokovnih društvih (SKD, Materiali), v Gospodarski zbornici Slovenije, strokovnih timih in ljubiteljskih društvih. 

Priznanja v letu 2010: Velika plaketa Mestne občine Kranj za delovanje na področju tehnološkega razvoja, znanosti in uvajanja novih tehnologij ter aktivno delovanje Makedonskega kulturnega društva sv. Ciril in Metod iz Kranja 

Zaposlen: upokojen l 2010.

Delovanje na področju ljubiteljske kulture:

Kot srednješolec je bil tri leta član folklorne skupine Dijaški dom, Kranj in udeleženec medrepubliškega festivala v Bitoli l. 1963.

Po osamosvojitvi Slovenije deluje kot voditelj makedonske kulturne diaspore v Sloveniji insicer: več mandatov kot predsednik Makedonskega kulturnega društva sv. Ciril in Metod, Kranj in voditelj/organizator številnih projektov društva. Med pomembneše lako navedemo:

 • 23x letnih folklornih prireditev ETNO-FOLK, KRANJ za folklorne skupine iz Kranja, Slovenije in tujine,
 • 11x LIKOVNIH KOLONIJ za akademske likovne umetnike iz Slovenije in Zahodnega Balkana.
 • 6x otroške Likovne kolonije »Vedute Kranja« za učence 3. trijade OŠ iz Kranja in okolice.
 • V 30-tih letih delovanja društva je bilo organiziranih več kot 100 likovnih razstav, pretežno akademski slikarjev.
 • 14 izdaj revije »MAKEDONSKO SONCE« kot organizator, urednik in pisec prispevkov,
 • Monografija »20 let uspešnega delovanja MKD sv. Ciril in Metod, Kranj«, urednik, več na: www.mkd-kim.si.
 • V sklopu projekta »Teden makedonske kulture v Kranju« organizacija gostovanj cca 30 gledaliških predstav, večina monodram in del za mali oder.

Ves čas je skrbel za preskrbo s prostori za dejavnosti društva, največkrat najetih razen v:

 • Obdobju 2005-2019, ko je društvo z lastnim delom in sredstvi uredilo društvene prostore v nekdanjem Intex-u na Savski 34, Kranj v privatni lasti in
 • Od leta 2022, ko je uspešno s strani društva vodil obnovo prostorov na Sejmišču 3, Kranj, ki so v lasto MO Kranj.

Poleg nepostrednih aktivnostih v MKD sv. Ciril in Metod, Kranj že ves čas je deloval na različnih ravneh organiziranosti ljubiteljske kulture v R Slovenije: Več mandatov je bil tajnik in predsednik Zveze makedonskih kulturnih društev v R Sloveniji. Med pomemnejše prispevke pri delovanju Zveze MKD v RS bi lahko omenili:

 • Urejanje in izdaja monografije » 20 let uspešnega delovanja Zveze makedonskih društev Slovenije leta 2014,
 • Združitev glasil članic Zveze MKD in izdaja šest številk revije »Makedonska beseda« več na: www.zveza-mkd.si.
 • Izdaja Monografije »20 let dopolnilnega pouka makednščine v Sloveniji« leta 2015.

Bil je soustanovitelj Koordinacije nacionalnih Zvez KD narodov iz nkdanje SFRJ  v R Sloveniji  in večkrat predsednik novo ustanovljene pravne forme Zveze zvez KD Slovenije. Ves čas deluje na polju pravne ureditve statusa »narodnih manjšin« narodov nekdanjih republik SFRJ. Med prispevke za ureditev statusa narodnih manjšin je za ispostaviti:

 • 1.2.2011 je v DZ RS sprejeta deklaracija o ureditvi pravic pripadnikom narodnih manjšin-narodnosti pripadnikom repupblik nekdanje SFRJ v RS, vključno z ustanovitvijo Sveta pri Vladi R Slovenije.
 • Izdaja zbornika simpozija »Kdo so manjšine v Sloveniji«, 2014 organiziranega v Cankarjevem domu, Ljubljana leta 2014.

Od leta 2011 je bil večkrat izvoljen v Svetu Vlade RS za prej omenjene narodne skupnosti, letu 2023 pa trenutno opravlja funkcijo podpredsednika omenjenega Sveta z enoletnim mandatom. Poleg tega pa opravlja funkcijo predsednik Predsedstva Zveze zvez z enoletnim mandatom.

V zadnjem mandatnem obdobju 2018-202x je opravlja funkcijo predsednika Sveta območne JSKD Kranj.

V letu 2023 je bil izvoljen za člana Nadzornega sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije.