Dnevi Sv. Cirila in Metoda (Majski dnevi ali Dnevi makedonske kulture v Kranju)

Prešernovo oro

Likovna multilaterala

Etno-folk festival

Likovna kolonija

Vedute starega Kranja (Likovna kolonija za otroke)

Naše sonce