Makedonsko kulturno društvo Sv.Ciril in Metod iz Kranja uvrščamo po obsegu aktivnosti, ki jih je izvedlo, med najaktivnejša makedonska kulturna društva v Sloveniji. Društvo je bilo formirano 23.5.1992. V okviru društva aktivno deluje več sekcij, ki so nosilke dejavnosti društva. Društvo je aktiven organizator ali pa gost na več kot 40 prireditvah letno.
•     Folklorna sekcija je najbolj aktivna sekcija od same ustanovitve društva pa se do danes.
•     Literarna sekcija svoje delovanje predstavlja z literarnimi večeri, branjem in recitacijami poezije, razpravami ob okroglih mizah in predavanji na določeno tematsko področje.
•     Športna sekcija je najbolj aktivna na področju nogometa in šaha.
•     Nekaj let po ustanovitvi društva smo formirali sekcijo za informiranje. Rezultati delovanja te sekcije so izid 21 številk revije Naše sonce.
•     Že od samega začetka pripravljamo tudi redne likovne razstave makedonskih, slovenskih in drugih likovnikov.
•     Fotografska sekcija dokumentira aktivnosti društva.
•     Kulinarična sekcija skrbi za predstavitev makedonske kulinarike, kar je sestavni del številnih prireditev.
O uspešnem delovanju društva in njegovih članov pričajo številna prejeta priznanja, kot so: Nagrada Mestne občine Kranj za leto 2012, za 20 letno uspešno delovanje Makedonskega kulturnega društva sv. Ciril in Metod Kranj; Odlikovanje predsednika Republike Makedonije, Đorge Ivanova v letu 2013 Makedonskemu kulturnemu društvu sv. Ciril in Metod Kranj za afirmiranje Republike Makedonije v svetu in druga.