Nastopajoči:

MKD Sv. Ciril in Metod, Kranj

MKD Ohridski biseri, Nova Gorica

MKD Ilinden, Jesenice

MKD Kočo Racin, Koper

KD Brdo, Kranj

SKPD Sveti Sava, Kranj

Međimursko Folklorno Društvo Ljubljana, Ljubljana

FS Preddvor, Preddvor

FA Kitka, Istibanja, Makedonija